Borås Simarena - en arena för träning, tävling och motion!
Huvudmeny
   » Tidsplan
» Fakta
» Miljö
» Karta
 Tidsplan för bygget

2008-09-18
Kommunfullmäktige beslutar att bygga Borås Simarena, för en beräknad kostnad av 56,4 miljoner.
2009-03-05
Första spadtaget tas av kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson och FINA:s vice president Bill Matson.
Nedan angivelser är preliminära.
mar/apr
Rivning av delar av befintliga utomhusbadet.
Schaktning och återfyllnad.
apr/jul
Betongarbeten påbörjas/genomförs.
aug/sep
Rivning av kvarvarande byggnader tillhörande utomhusbadet.
Schaktning och återfyllnad.
Stomme börjar byggas.
okt/nov
Betongarbeten avslutas.
Stomkompletteringar.
Mer info kommer fyllas på ju längre arbetet fortskrider.
maj 2009
Invigning

Uppdaterades 2009-04-02