Borås Simarena - en arena för träning, tävling och motion!
Huvudmeny
   » Tidsplan
» Fakta
» Miljö
» Karta
 Ekonomi

En simarena av den klass som nu byggs i Borås anses normalt kosta en bra bit över 100 miljoner. I Borås bygger vi nu en komplett simarena för endast 56,4 miljoner - med långsiktigt låg driftkostnad!

Genom ett nogrant projekteringsarbete, i kombiation med att våga se nya möjligheter och lösningar, kommer Borås att bygga simarenan till en otrolig kostnad. Vi är sparsamma med kostnader för exempelvis arkitektlösningar, och har istället valt att använda kommunens pengar till effektiva reningsanläggningar och alternativ med låg energiförbrukning. På så sätt får Simarenan även en långsiktigt låg driftkostnad!

I ett tillägg har kommunen även beslutat att renovera det intilliggande utomhusbadet. Genom att nyttja samma organisation som som för bygget med den nya simarenan, ligger budget på blygsamma 4 miljoner.

För närvarande har det upphandlats Bygg, Betong, Mark, Elinstallation, Luftbehandling, Rör, Lineing, Vattenrening och Byggledning.
Aktuellt totalt upphandlat belopp är för närvarande ca 25 miljoner.

Uppdaterades 2009-04-15