Borås Simarena - en arena för träning, tävling och motion!
Huvudmeny
» Fakta
» Miljö
» Karta
 Miljö

I projekteringen av Borås Simarena har miljön varit viktig aspekt. Anläggningen ska givetvis följa alla höga krav på miljö och låg energiförbrukning, och samtidigt kunna erbjuda besökare en trivsam och hälsosäker inomhusmiljö.

Simarenan kommer ha reningssystem med låg energiförbrukning för att minimera elförbrukningen, i form av lågenergifilter samt UV-ljus.
Uppvärmning av anläggningen sker med fjärrvärme från lokala leverantören Borås Energi.

Genom att uppdatera och reparera den befintliga reningsanläggningen i utomhusbadet, kan man få bättre vattenrening och samtidigt minska förbrukningen av energi och kemikalier. Det ger dessutom en förbättrad arbetsmiljö för personalen i anläggningen.

I ett närbeläget område läckte det för flera decenier sedan ut eldningsolja i marken. En liten del av oljan har under åren runnit in på det område där Simarenan nu ska byggas. Kommunen har sanerat och deponerat den oljaskadade jord som hittats i marken, och därefter installerat en oljeavskiljare för att samla upp eventuell framtida olja.

Uppdaterades 2009-04-03