Borås Simarena - en arena för träning, tävling och motion!
Huvudmeny
» Fakta
» Miljö
» Karta
 Utomhusbadet på Alideberg

Utomhusbadet på Alideberg byggdes på mitten av 70-talet. De senaste åren har det diskuterats flitigt vad som ska hända med anläggningen, som varit i behov av omfattande renoveringar.

I samband med att Simarenan byggs, har politikerna i Borås beslutat skjuta till ca 4 miljoner kronor för att renovera även utomhusanläggningen.
Under våren 2009 kommer man renovera bassängerna, uppgradera och förbättra delar av reningsanläggningen och även lägga tillrätta plattsättning runt anläggningen.
Badet planeras att öppnas ungefär som vanligt i juni.

Ett av målen med renoveringen är att klara dagens krav på simanläggningar. Men samtidigt ger det även energbesparingar, bättre klorhantering och renare vatten.

Under våren har man även rivit en del av de gamla vita byggnaderna, då utrymmet behövs för Simarenan. Utomhusbadet kommer ha både omklädning och duschar utomhus. Önskar man byta om inomhus, planeras möjligheten att gå in Simarenan där även bastu finns.

Uppdaterades 2009-05-18