Borås Simarena - en arena för träning, tävling och motion!
Huvudmeny
   » Beställare
   » Brukare
» Fakta
» Miljö
» Karta
 Projektorganisation

Byggherre:
Lokalförsörjningskontoret
Borås Stad
501 80 Borås
LFK:s hemsida
Lokalförsörjningskontoret, Borås Stad

Borås Simarena byggs av Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad på uppdrag av Fritids- & Turistkontoret.

Kontaktpersoner:
Lars Nordin
Förvaltningschef LFK
Tfn: 033-35 75 75
lars.nordin@boras.se
Jan-Olof Edman
Avdelningschef LFK
Tfn: 033-35 75 67
jan-olof.edman@boras.se
Roger Hedlund
ERH Projektledning ab
Tfn: 033-14 14 80
roger@erh.nu


Upphandlingar:
Aktuella upphandlingar nås via Borås Stads hemsida.

Uppdaterades 2009-04-03